ZGŁOSZENIA

  1. 1. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej
  2. 2. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu kursu dostępnego na stronie www.procello.pl oraz polityki prywatności
  3. 3. Uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia kursu nie będa mieli ukończonego 16-go roku życia, muszą uczestniczyć w kursie z własnym opiekunem.
  4. 4. O przyjęciu na kurs decydują prowadzący pedagodzy. Każdy uczestnik otrzyma informację o zakwalifikowaniu nie później niż do dnia 31 marca 2020
  5. 5. Wraz z wysłaniem zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty wpisowego w kwocie 200 zł.  na rachunek Fundacji Pro Cello
  6. 6. Pozostałą kwotę uczestnik zobowiązany jest uregulować na rachunek Fundacji Pro Cello w terminie do dnia 20 maja 2020. Brak wpłaty w wyznaczonymterminie równoznaczny jest z rezygnacją z uczestnictwa w kursie. 

Powrót do góry